name

folgje ús

Facebook Twitter Google

 

Bert Looper

Hjir komt ynformaasje oer Bert Looper. Wy binne dermei dwaande.

 

Laudatio foar Eppie Dam

Taspraak, 29 oktober 2017, fan Bert Looper