name

folgje ús

Facebook Twitter Google

 

Friduwih Riemersma

Friduwih Riemersma achtet ‘skriuwen is krityske aksje’ in klisjee fan begjinnende skriuwers dat better alle dagen wiermakke wurde kin, wolle jo jo street cred as debutearjende stjer net ferlieze; hja wennet yn Amsterdam en is te berikken op friduwih@gmail.com.

 

Keunstners?

Opiny, 12 novimber 2017, fan Friduwih Riemersma

 

Groeimodel bestiet hielendal net en is desastreus as it der komt

Opiny, 1 oktober 2017, fan Friduwih Riemersma

 

Agatha’s briefkeunst

Besprek, 1 oktober 2017, fan Friduwih Riemersma

 

Hee, harkje nei myn politike aginda!

Besprek, 18 juny 2017, fan Friduwih Riemersma

 

Ramptoerisme

Opiny, 21 maaie 2017, fan Friduwih Riemersma

 

Kaartferkeap

Opiny, 7 maaie 2017, fan Friduwih Riemersma

 

It glossarium fan De Groot

Besprek, 23 april 2017, fan Friduwih Riemersma

 

It politike kaliber fan de Kulturele Haadstedprojekten

Opiny, 12 maart 2017, fan Friduwih Riemersma

 

Ideology en symptoombestriding: It Dingtiidadvys oer Frysk yn it ûnderwiis

Opiny, 12 febrewaris 2017, fan Friduwih Riemersma

 

Akwadukten lekke altyd wat

Opiny, 29 jannewaris 2017, fan Friduwih Riemersma

 

Ferbylding yn tsjinspoed

Taspraak, 15 jannewaris 2017, fan Friduwih Riemersma

 

In goede reis

Essee, 18 desimber 2016, fan Friduwih Riemersma

 

Betelle om neat te skriuwen

Essee, 4 desimber 2016, fan Friduwih Riemersma

 

I hate to say I told you so

Besprek, 20 novimber 2016, fan Friduwih Riemersma

 

De macht fan de harker: It oeuvre fan Jaap Veenstra

Besprek, 15 maaie 2016, fan Friduwih Riemersma

 

Unwittenskiplik en propagandistysk

Opiny,1 maaie 2016, fan Friduwih Riemersma

 

Us eangst om it doel nea te berikken

Besprek, 3 april 2016, fan Friduwih Riemersma

 

Oer de biografy

Lêzing, 3 april 2016, fan Friduwih Riemersma

 

Minder poëzij

Essee, 20 maart 2016, fan Friduwih Riemersma en Abe de Vries

 

Wolkom yn Fryslan!

Satire, 24 febrewaris 2016, fan Friduwih Riemersma en Abe de Vries

 

Mear en better skreaun Frysk: Troch social media en Google Translate!

Satire, 14 febrewaris 2016, fan Friduwih Riemersma en Guido Wolff

 

Us taalbehearsking

Opiny, 31 jannewaris 2016, fan Friduwih Riemersma

 

Foaropwurden 2015

kollum, Opiny & Esseeïstyk, 2015, fan Friduwih Riemersma

 

Taalatlas 2015

Opiny, 21 desimber 2015, fan Friduwih Riemersma

 

Sense of Place

Opiny, 12 desimber 2015, fan Friduwih Riemersma

 

De tafel fan Eppie Dam en Gerrit Terpstra

Besprek, 28 novimber 2015, fan Friduwih Riemersma

 

De wearde fan poëzij

Essee, 15 novimber 2015, fan Friduwih Riemersma

 

In memoriam Hedzer Oostra

In Memoriam, 6 novimber 2015, fan Friduwih Riemersma

 

In ferdigening fan dichtkeunst

Besprek, 1 novimber 2015, fan Friduwih Riemersma

 

De kulturele kwestje & hoe dy op te lossen

 

Opiny, 4 septimber 2015, fan Friduwih Riemersma

 

Mytology Menear. Jo Witte Wol Werom.

Besprek, 3 july 2015, fan Friduwih Riemersma

 

Gysbert shortlist 2015

Besprek, 20 juny 2015, fan Friduwih Riemersma

 

Libbje stearleas, rijke tonge! Libbje, Gijsbert!

Opiny, 7 juny 2015, fan Friduwih Riemersma

 

Ferlet fan Frysk

Opiny, 27 maaie 2015, fan Friduwih Riemersma en Abe de Vries

 

In tradysje fan ‘It kin sa wol’

Essee, 12 april 2015, fan Friduwih Riemersma

 

Utopyske Leafde

Essee, 12 febrewaris 2015, fan Friduwih Riemersma

 

Wat is der mis mei it logo fan Valletta?

Satire, 6 febrewaris 2015, fan Friduwih Riemersma

 

Borger & brain drain

Besprek, 29 jannewaris 2015, fan Friduwih Riemersma

 

“Wy binne it hert”

Opiny, 1 jannewaris 2015, fan Friduwih Riemersma