name

folgje ús

Facebook Twitter Google

 

Marije Roorda

Hjir komt ynformaasje oer de Fryske dichter Marije Roorda. Wy binne dermei dwaande.

 

Wêr’t de wyn my hinnesylde

Poëzij, 15 oktober 2017, fan Marije Roorda