Wurken

Eric Hoekstra, Libje goed, op nei de tonne, Bornmeer, 2007. Yn 2007, op de pyk fan de groanyske homelessness yn de Feriene Steaten en krekt foar de massale hûsútsettingen yn Nederlân, libbet de skriuwer yn wike yn in tonne.