Wurken

Henk Wolf, Youmir, soan fan in túnslang, Venus, 2006. In ûnderhâldende stúdzje nei alle semantyske nivo’s fan ús libben, mei in globale filosofy fan ’e werklikheid en—as altyd—in skerpe analyse fan hoe wy feitlik betsjutting oerdrage.