Wurken

Friduwih Riemersma, Myn binêre koade (Fersen), Grotesk, 2020. Poëzydebút, sjit út de selsferwi­zende ‘anything goes’ fan hjoed­deiske poëzy werom nei foarm en it punt dat makke wurde moat. Hjir fine boekynformaasje en besprekken en hjir de fjouwer stjerren fan de Ljouwerter krante-besprekker.

Friduwih Riemersma, Kultuerferlies: Fryslân fan 1989 oant 2018, Grotesk, 2016. De alderearste analyse fan de moderne Fryske kultuer—en heechstwierskynlik ek de alderlêste. Dus mis it net. Hjir fine jo boekbesprekken ensafuorthinne.