name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

Poëzij

Friduwih Riemersma - Fers2 nû. 4.6, 25 maart 2018

 

image

 

Kosmysk

 

 

Doe’t skodzjend fan de oerknal noch

de loft rûnom de skyl
it rûge oerflak skruten duts
gie lûd sonoar en yl.
 
Yn ’t blanko ûnbeheind begjin
atomen botsten blyn
as hong it libben derfan ôf—
Dochst ticht dyn dakgerdyn.
 
Yn dat hielal treau sapiens earst
mei einepikefel,
mar ringen as rûtinesaak
de ûnderskepsels del.
 
Tss, wa’t syn rol as kosmysk sjocht:
in swetser, seisto en
de rêst giet yn ’e blêdblaasgûl
fan bûtendoar ferlern.